Despre Noi

Scurt istoric și prezentare

SC LOCATIV SA este societate comercială pe acțiuni, constituită în baza Legii nr.31/1990, republicată, privind societățile comerciale, înființată în anul 1998 în urma reorganizării Regiei Autonome de Gospodărie Comunală şi Locativă Târgu Mureş, conform Ordonanţei de Urgenţă nr.30/13.06.1997.

Reorganizarea fostei RAGCL Târgu Mureș s-a făcut prin divizarea acesteia în trei unități separate:

– SC LOCATIV SA administrarea și întreținerea imobilelor din fondul locativ de stat;

– RA AQUASERV servicii de apă și canalizare

– SC ENERGOMUR SA servicii de producere, distribuire și furnizare energie termică

SC LOCATIV SA este o societate cu personalitate juridică desfășurându-și activitatea în baza prevederilor legale și ale actului constitutiv al societății.

Capitalul social este deținut de statul român, ca acționar unic, reprezentat de Consiliul Local Municipal Târgu Mureș.

SC LOCATIV SA a preluat Fondul locativ de stat în baza Contractului de concesiune și a protocolului încheiat cu Primăria Municipiului Târgu Mureș.

Structura Organizatorică

– Adunarea Generală a Acționarilor

– Consiliul de Administrație

– Conducerea executivă :

Director General : Birtalan Istvan

Contabil Șef: Frâncean Ramona

Activitățile de bază

– urmărirea derulării contractelor de închiriere pentru locuințe și spații cu altă destinație decât locuințe;

– întreținerea și repararea imobilelor aflate în administrare, precum și pentru terți;

– evidențierea imobilelor;

– dezvoltator imobiliar (construcții și vânzări de locuințe);

– activităţi de topografie şi topometrie atât pentru imobilele aflate în administrare cât și pentru terți.