Procedura selectie cenzor:

Anunt organizare selectie  –> link formular <–

Adresa depunere candidatura   –> link formular <–

Declaratie nedestituire disciplinara  – > link formular <–

Declaratie prelucrarea datelor cu caracter personal   – > link formular <–

Declaratie conflict de interese   – > link formular <–

Declaratie pe propria raspundere ca nu se afla intr-una din situatiile prevazute la art 6 din O.U.G. nr. 109 2011   – > link formular <–

Declaratie – apt medical   –> link formular <–

Proces verbal cu dosarele de candidatura depuse   –> link formular <–