Informaţii
serciciikep
Actele necesare pentru întocmirea contractelor de închiriere pentru: ONG-uri, formațiuni politice, instituții publice, beneficiari ai Legii nr.341/2004
-Ordinul de repartizare;
-Certificat de înregistrare fiscală
-Statutul / actul constitutiv a organizaţiei
-Încheiere /sentinţă civilă a Tribunalului privind confirmarea constituirii
-Adresă privind persoanele și datele de contact, codul IBAN și banca
-Copie certificat revoluţionar şi copie brevetul de revoluționari preschimbate conform prevederilor Legii nr. 341/2004 ( unde este cazul)
-Copie după actul de identitate al solicitantului
-Dovada achitării unei chirii cu titlu de garanție

•Contractele se încheie pe perioade stabilite de Consiliul Local Municipal Tg. Mureș ( 6 luni cu posibilitate de prelungire în funcție de HCL Tg.Mureș).

Actele necesare pentru întocmirea contractelor de închiriere pentru: spațiile comerciale, prestări servicii, etc.
-Certificat de înregistrare fiscală
-Statutul/ Actul constitutiv al societăţii
-Încheierea / sentinţa privind constituirea societăţii
-Acte privind pregătirea profesională şi autorizaţie de liber profesionist – pt. persoane fizice
-Copie cartea de identitate administrator
-Adresă privind persoanele și datele de contact, codul IBAN și banca
-Certificat constatator de la ORC
-Certificat de atestare fiscală de la Adm. Finanţelor Publice
-Certificat de atestare fiscala de la Primărie – Serviciul taxe şi impozite locale
-Dovada achitării unei chirii cu titlu de garanție

•Contractele se încheie pe perioade de 1 an cu posibilitate de prelungire

Actele necesare pentru întocmirea contractelor de închiriere pentru garaje:
-Dovada actului de spațiu
-Copie certificat de înmatriculare autoturism
-Copie după actul de identitate al chiriașului
-Adresă privind persoanele și datele de contact
-Dovada achitării unei chirii cu titlu de garanție

•Contractele se încheie pe perioade de 1 an cu posibilitate de prelungire


Acte necesare pentru prelungire contracte:
-Cerere depusă înainte cu 30 de zile de data expirării
-Alte acte care dovedesc modificări aduse statutului, schimbării președintelui/ administratorului, persoanelor de contact, contului bancar etc.
-Condiția de prelungire: să utilizeze spațiul conform destinației din contract, să aibă chiria și utilitățile achitate la zi.

Actele necesare pentru participare la licitație:
•Cerere tip către comisia de licitație
•Certificat de înregistrare fiscală
•Statutul/ Actul constitutiv al societăţii
•Încheierea / sentinţa privind constituirea societăţii
•Acte privind pregătirea profesională şi autorizaţie de liber profesionist – pt. persoane fizice
•Copie cartea de identitate administrator
•Adresă privind persoanele și datele de contact, codul IBAN și banca
•Certificat constatator de la ORC
•Certificat de atestare fiscală de la Adm. Finanţelor Publice
•Certificat de atestare fiscala de la Primărie – Serviciul taxe şi impozite locale
•Chitanţa pentru participare la licitaţie
•Chitanţa/scrisoare garanție bancară pentru garanţia de participare la licitaţie
•Hotărârea de participare a Consiliului de Administraţie
•Împuternicire autentificată pt. participant, în cazul în care nu participă toţii asociaţii

Chiriile se calculează în baza actelor normative în vigoare, a hotărârilor AGA sau a proceselor verbale de licitație.
juridice
juridice
juridice
juridice
servicii