Informaţii
serciciikep
Puteti descarca aici următoarele formulare tipizate:

- Cereri contract īnchiriere nou

                     -  Locuinţe ANL
                     -  Locuinţe str.Pandurilor nr.44 şi 46

- Cereri prelungire contract de īnchiriere

                     - Locuinte ANL
                     - Locuinte str.Pandurilor nr.44 si 46
 

ambele precizānd şi documentele īnsoţitoare necesare.

Actele necesare pentru īntocmirea contractelor de īnchiriere (locuinte SOCIALE, NATIONALIZATE):
- Ordinul de repartizare;
- Copie după actele de identitate a tuturor membrilor familiei;
- Copie după certificatul de căsătorie(unde este cazul);
- Copie după certificatele de naştere ale copiilor(unde este cazul);
- Adeverinţă cu venitul net realizat pe ultimele 12 luni(salariaţi)
- Cupon pensie(pensionari);
- Certificat de īncadrare īn grad de handicap(unde este cazul);
- Declaraţie notarială că nu realizează venituri (pentru toţi membri de familie care au īmplinit 18 ani);
- Declaraţie notarială de la soţ/soţie, că nu deţin şi nu au deţinut locuinţă īn proprietate personală;
- Dovada achitării unei garanţii, reprezentānd contravaloarea a trei chirii lunare (S.C. Locativ S.A.). 


Actele necesare pentru prelungirea contractelor de īnchiriere (locuinte SOCIALE, NATIONALIZATE):
- Cerere de prelungire a contractului de īnchiriere;
- Adeverinţă de la asociaţia de proprietari că nu aveţi restanţă la īntreţinere;
- Adeverinţă de la Compania Aquaserv şi de la responsabilul de curte că nu aveţi datorii (unde este cazul);
- Adeverinţă cu venitul net realizat pe ultimele 12 luni (salariaţi)
- Cupon pensie (pensionari);
- Declaraţie notarială că nu realizează venituri pentru toţi membri de familie care au īmplinit 18 ani (dacă este cazul);

Număr de locuinţe īn administrare:
 Total locuinţe: 1066, din care:
- apartamente ANL – 251;
- apartamente locuinţe sociale – 580;
- apartamente revendicate – 235.

Acte normative care reglementează modul de calcul al chiriei pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe aparţinānd domeniului public sau privat al statului:
- Legea nr. 241 din 16 mai 2001;
- Hotărāre Guvern nr. 310 din 28 martie 2007;
- Hotărārea nr. 212 din 24 iunie 2010 a Consiliului Local Municipal Tīrgu Mureş.

Contractele de īnchiriere se īncheie pe o perioadă de :
- 5 ani pentru locuinţele ANL;
- 6 luni pentru locuinţele sociale.

Prelungirea contractelor de īnchiriere se īncheie pe o perioadă de:
- 1 an pentru locuinţele ANL;
- 6 luni pentru locuinţele sociale.


Informaţii suplimentare cu privire la activitatea de administrare a locuinţelor:
- Obţinerea unui Ordin de repartizare presupune: o cerere ( dosar) care se depune la Municipiul Tārgu Mureş, instituție care va calcula un punctaj īn funcție de actele depuse, punctaj care va stabili poziția pe o listă de priorități (ANL, sociale);
- Recazarea necesită depunerea unei cereri, motivată temeinic către comisia locativă de soluţionare a unor probleme locative a Municipiul Tīrgu Mureş;
- Schimbul de locuinţe se face cu acordul ambelor părţi şi implică depunea la sediul S.C. Locativ S.A. a următoarelor documente: cereri tip pentru schimb, contracte de īnchiriere valabile, adeverinţe de la asociaţia de locatari că nu sunt datorii şi adeverinţe venit. Soluţionarea cererilor se face īn urma unei Dispoziţii a Primarului municipiului Tīrgu Mureş.
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aici gasiti modelul de contract de inchiriere pentru str.Pandurilor nr.44-46 !!!

juridice
juridice
juridice
juridice
servicii