Despre noi
serciciikep
Scurt istoric și prezentare
SC LOCATIV SA este societate comercială pe acțiuni, constituită īn baza Legii nr.31/1990, republicată, privind societățile comerciale, īnființată īn anul 1998 īn urma reorganizării Regiei Autonome de Gospodărie Comunală şi Locativă Tīrgu Mureş, conform Ordonanţei de Urgenţă nr.30/13.06.1997.
Reorganizarea fostei RAGCL Tīrgu Mureș s-a făcut prin divizarea acesteia īn trei unități separate:
 - SC LOCATIV SA – administrarea și īntreținerea imobilelor din fondul locativ de stat;
 - RA AQUASERV – servicii de apă și canalizare
 - SC ENERGOMUR SA – servicii de producere, distribuire și furnizare energie termică

SC LOCATIV SA este o societate cu personalitate juridică desfășurāndu-și activitatea īn baza prevederilor legale și ale actului constitutiv al societății.
Capitalul social este deținut de statul romān, ca acționar unic, reprezentat de Consiliul Local Municipal Tīrgu Mureș.
SC LOCATIV SA a preluat Fondul locativ de stat īn baza Contractului de concesiune și a protocolului īncheiat cu Primăria Municipiului Tīrgu Mureș.

Structura Organizatorică
 - Adunarea Generală a Acționarilor
 - Consiliul de Administrație
 - Conducerea executivă :
Director General : Filimon Vasile
Contabil Șef:         Frāncean Ramona
 
 Activitățile de bază
 - urmărirea derulării contractelor de īnchiriere pentru locuințe și spații cu altă destinație decāt locuințe;
 - īntreținerea și repararea imobilelor aflate īn administrare, precum și pentru terți;
 - evidențierea imobilelor;
 - dezvoltator imobiliar (construcții și vānzări de locuințe); 
 - activităţi de topografie şi topometrie atāt pentru imobilele aflate īn administrare cāt și pentru terți.
 
juridice
juridice
juridice
juridice
servicii